Garantievoorwaarden

De infrarood panelen van Quality Heating hebben standaard een garantie termijn van 5 jaar en op de bimetaal 2 jaar. Op enkele producten van Quality Heating geniet een levenslange garantie geldig zolang de originele vloerbedekkinng (tegels, laminaat, hout, etc.) aanwezig is en aan de overige, hieronder geformuleerde condities en voorwaarden wordt voldaan (speciale aandacht voor de condities aan het eind van dit garantieblad).

Voorwaarden levenslange garantie voor Quality Heating:

1. De vloerverwarming is geïnstalleerd in een door de eigenaar zelf bewoond woonhuis.
2. De vloerverwarming is binnen 30 dagen na aanschaf geregistreerd bij Quality Heating . Registratie moet plaats hebben gevonden door de volledige invulling en opsturen van het meegezonden registratieformulier (bij product). Het originele aankoopbewijs vormt samen met de toegestuurde bevestigings e-mail als garantiebewijs.
3. Devloerverwarming is volledig volgens de voorschriften geïnstalleerd. Hierbij dient in alle gevallen een aardlekschakelaar (in de meterkast) te zijn geïnstalleerd.
4. De elektrische installatie is uitgevoerd door een erkende elektricien volgens de IEE normering.
5. De originele vloerafwerking/vloerbedekking/wand/plafond moet nog aanwezig en heel zijn en de originele eigenaar moet nog steeds woonachtig zijn in de betreffende woning.
Verkoopt de originele eigenaar het woonhuis waarin de vloerverwarmingsmat is gelegd? Dan wordt de levenslange garantie omgezet in de standaard garantie van 15 jaar (ingaand vanaf de aankoopdatum van het product). De thermostaat heeft een standaard garantietermijn van 2 jaar na datum van aankoop (onder voorbehoud van de onderstaande condities). De garantie op de vloerverwarmingsmat vervalt wanneer de vloerbedekking / vloerafwerking is beschadigd, opgetild, verplaatst, gerepareerd of afgedekt. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Is er sprake van een productie- of  constructiefout in het door Thermostaat.eu geleverde product? Dan zullen er geen kosten voor onderzoek en reparatie worden doorberekend. In ieder ander geval zullen deze kosten wel aan u worden doorberekend.
Oorzaak van de schade Het is in de meeste gevallen mogelijk om de reden van externe beschadiging van de verwarmingskabel vast te stellen. Alleen tijdens dit onderzoek kan er worden vastgesteld waar het probleem zich bevindt en of het ter plekke kan worden gerepareerd. Als het probleem geen productie- of fabricagefout blijkt te zijn, valt dit niet onder de garantie en vervalt ook de levenslange garantie. De garantietermijnen die door de fabrikant of leverancier zijn gegeven vervallen dan eveneens. Dit heeft geen effect op uw statutaire rechten. Quality Heating kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor extra incidentele of gevolgschade zonder limiet aan eigendommen.  

Infraroodverwarmingstore.nl is niet verantwoordelijk voor

1. Beschadiging of reparaties als gevolg van een foute installatie.
2. Beschadiging die het resultaat zijn van natuurrampen (zoals overstromingen), brand, blikseminslag, ongelukken, corrosieve omgeving of andere omstandigheden die buiten het bereik liggen van Thermostaat.eu
3. Het gebruik van componenten of accessoires die niet toepasbaar of geschikt zijn in combinatie met elektrische vloerverwarmingsystemen.
4. Onderdelen die niet zijn geleverd door Thermostaat.eu.
5. Beschadigingen of reparaties voortkomend uit foutief gebruik, onderhoud of uitgevoerde service.
6. Niet functioneren van het systeem veroorzaakt door bevroren of gesprongen waterleidingen.

Klacht, defect product?

Neem dan direct contact op met de klantenservice:

Mail: info@infraroodverwarmingstore.nl